Fethullah’ın finansı neden bankaya çevrildi

Şakirtler sadece şunu sorun: Gazetesine banka reklamı almayanlar sonradan neden “finans” olan Asya’yı “bank”a dönüştürdü? 1964891_706681949381896_1880822494_n

Reklamlar

BANK ASYA’NIN LOGOSUNDAKİ MASONİK İŞARET

DECCAL; DECCALİN TEK GÖZÜ VARDIR….” (Sahih-i Müslim, hadis numarası: 5215)

Hadislerde belirtildiğine göre, deccalin yalnızca tek gözü vardır. Bu, deccalin en belirgin özelliğidir. Masonluk, deccali sistemi temsil ettiğinden ve doğrudan şeytana taptığından, deccalin en belirgin özelliklerinden birini kendisine sembol edinmiştir. Bu sembol, hemen her masonik yapılanmada karşımıza çıkan “tek göz” sembolüdür. Özellikle üçgen içinde tek göz, mason localarının çok iyi bilinen simgesidir ve adeta masonluğun bir numaralı işareti durumundadır. Masonluk konusunu ele alan kaynakların büyük bölümü, tek göz sembolüne mutlaka vurgu yapar.